hr en
  • change the contrast
  • change the font

Projekt "Sudjelovanje javnosti u upravljanju Slivom rijeke Save"

Sava

Projekt „Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save“ koji Europska unija financira s 441.788 EURA kroz program IPA prekogranične suradnje Hrvtaska - Bosna i Hercegovina provode organizacije Centar za razvoj i podršku Tuzla i Zelena akcija, Zagreb u suradnjs s partnerskim organizacijama - Ekološka koalicija unskog sliva (EKUS), Prijedor i Zeleni san, Vinkovci.

Cilj ovog projekta je dostići dobar status voda u slivu rijeke Save, u skladu s EU Okvirnom direktivom o vodama, uz jačanje zajedničke vizije i sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša, u pograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od posebnog je značaja animirati i educirati javnost, kako bi postala prepoznata od strane donosilaca odluka kao ravnopravan partner za aktivno sudjelovanje u budućem stvaranju prekograničnog plana upravljanja.

Projekt se direktno bavi s primjenom EU Okvirne direktive o vodama, tj. njenim čl. 14 koji govori o sudjelovanju javnosti, te će kroz planirane aktivnosti dovesti do reformi na području odlučivanja o upravljanju vodama. Te reforme su zakonodavno već uređene, ali u praksi još uvijek nisu zaživjele, te ovim projektom želimo potaknuti i doseći zadovoljavajuću razinu sudjelovanja zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi Plana upravljanja slivom rijeke Save. Ista razina sudjelovanja se može primjenti i za bilo koji drugi plan, program ili projekt za koje je potrebno sudjelovanje šire javnosti. Kako bi postigli zadovoljavajuću razinu sudjelovanja dionike je potrebno i educirati, jer tek tada će se zainteresirati za problematiku, prepoznati svoje mjesto u procesu, te aktivno zahtijevati informacije i iskoristiti svoja prava.

Okvirna direktiva o vodama se provodi kroz planove upravljanja slivnim područjima, koje Hrvatska samo što nije objavila a u BiH to tek predstoji. Trenutno je u izradi međunarodni Plan upravljanja slivom rijeke Save, koji pokriva cijeli tok Save kroz svih 5 zemalja. Ovaj projekt će se aktivno baviti procesom izrade i provedbe tog međunarodnog plana, ali će sudjelovati i u javnoj raspravi za izradu nacionalnog Plana upravljanja vodnim područjem rijeke Dunav.

Projekt uključuje sljiedeće aktivnosti; identifikaciju i analiza dionika zainteresiranih za upravljanje vodama u projektnom području; petodnevni seminar na temu Okvirne direktive o vodama i sudjelovanja javnosti (u Bihaću); osam prekograničnih edukacijskih i panel radionica za odabrane dionike o različitim aspektima provedbe Okvirne direktive o vodama; trodnevni prekogranični seminar o međunarodnom i domaćem okolišnom zakonodavstvu (u Vinkovcima); medijsku kampanja za podizanje svijesti javnosti cijelog projektnog područja (TV dokumentarac, TV i radio jinglove); izradu i distribucija Najboljeg modela za sudjelovanje javnosti u upravljanju vodama prekograničnog karaktera; kozultacijske sastanke s ciljanim skupinama kako bi skupili njihova mišljenja oko nacrta Plana upravljanja slivom rijeke Save; praćenje i komentiranje nacionalnog zakonodavstva u RH i BiH s naglaskom na prekogranične probleme i mogućnosti; izradu 5 priručnika vezanih uz ovu tematiku; izradu i distrubucija domaćim i međunarodnim donosiocima odluka Mišljenje o integriranom planu upravljanja za sliv rijeke Save.

Sve audio i video materijale, predavanja u obliku powerpoint prezentacija i sve novosti vezane uz projekt možete čitati ili downloadati na stranicama organizacije Centar za razvoj i podršku iz Tuzle.

You may upload our content in an integral or revised version with the indication of the organisation Zelena akcija/FoE Croatia - under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This permission does not apply to stock photos and embedded content of other creators.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.