hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Zelena akcija poslala komentare na nacrt programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Disugradjani 820x533

Kao dio GOOD inicijative izražavamo podršku uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u škole budući da smo stajališta da država ima odgovornost osigurati uvjete za razvoj građanske kompetencije učenika kako bi oni mogli biti aktivni i odgovorni građani. Međutim, uvođenje mora biti sustavno i kvalitetno, a da bi se osigurala kvaliteta potrebno je vrednovati i uvažiti stručne komentare za svaku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja. Danas smo poslali komentare za poboljšanje ekološke dimenzije zajedno sa načelnim komentarima za unaprjeđenje procesa uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja.

Priloženim komentarima želi se naglasiti važnost ekološke dimenzije i postići ravnopravnost ekološke sa svim ostalim dimenzijama koje su zastupljene u građanskom odgoju i obrazovanju, jer je evidentno da se ekološka dimenzija zapostavlja u opisima ishoda i postignuća. Osim toga, u pojedinim ciklusima navode se pojmovi koji nisu prikladni tom uzrastu pa želimo da se to promijeni na način da pojmovi budu prikladni nastavnim sadržajima koji bi se trebali obrađivati u tim ciklusima. Dakle, potrebno je predvidjeti veći broj ishoda/postignuća iz područja ekološke dimenzije,bolje rasporediti ekološke sadržajete na taj način eliminirati podzastupljenost ekološke dimenzije i neravnomjernu raspoređenost ekoloških sadržaja.

Osim komentara vezanih za ekološku dimenziju istaknuli smo i da je za osiguranje kvalitete građanskog odgoja i obrazovanja potrebno:
- podržati učitelje i nastavnike kroz osiguravanje profesionalnog razvoja /stručnih usavršavanja koja će odgovarati njihovim potrebama kao i kroz financijska ulaganja koja će im omogućiti cjeloživotno obrazovanje i adekvatne radne uvjete;
- osigurati učenicima i nastavnicima kvalitetan okvir, ali i samostalnost u prilagodbi programa građanskog odgoja i obrazovanja potrebama učenika i lokalnom kontekstu;
- osigurati uvjete za metodičke pristupe učenju i poučavanju koji učenicima neće biti opterećujući nego će ih poticati na aktivnost i razvijati primjenjive kompetencije (vještine);
- osigurati praćenje i evaluaciju provedbe građanskog odgoja i obrazovanja.

Uz to, treba osigurati normativno i financijsko okruženje te resurse koji će omogućiti uspješan rad i demokratizaciju škole i to kroz:
- strateški pristup obrazovanju kroz donošenje strategije te prilagodbu svih propisa u području obrazovanja kako bi se osigurali uvjeti za sustavno uvođenje kurikulumskog pristupa usmjerenog na postignuća učenika te uvjeti za demokratizaciju škole i njeno bolje povezivanje sa zajednicom i aktivnije djelovanje u zajednici;
- osiguranje financijskih sredstva za uspješno funkcioniranje kvalitetnog obrazovanja koje će poštivati sve dionike (odgojno-obrazovne radnike, učenike i roditelje) te će učenicima omogućavati iskustveno i participativno učenje; drugim riječima potrebno je pristupiti ulaganju u obrazovanje kao strateškoj investiciji od ključnog značaja za RH, a ne kao trošku.

Ključno je naglasiti da se građanski odgoj i obrazovanje ne smije svesti na puko reproduciranje činjenica i isključivo razvijanje znanja, već naglasak treba biti na praktičnim aktivnostima koje razvijaju i vještine i stavove. Međutim, isto tako je važno naglasiti da se sami stavovi ne mogu vrednovati. Naglasak u vrednovanju treba biti na angažmanu i aktivnostima učenika. Ponavljamo, da je zbog  toga jako važno pratiti i evaluirati provedbu kako bi se osigurala kvaliteta te predvidjeti sustav angažiranja osobito motiviranih učitelja/ica i nastavnika/ica te njihovo osposobljavanje, a dugoročno i licenciranje.

Svi komentari nalaze se u prilogu.

Dokumenti

Komentari na nacrt Građanski odgoj i obrazovanje

PDF 42.8 KB

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.