hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Hrvatski "zero waste" gradovi i općine nastavljaju s odličnim uspjesima

Logo zw croatia white background

Hrvatski gradovi i općine, koji su dio mreže najuspješnijih u Europi, nastavili su u proteklom razdoblju poboljšavati svoje sustave gospodarenja otpadom i dostigli nove odlične uspjehe. Rezultatima su cijelo desetljeće ispred ciljeva koje je novim Zakonom u srpnju propisalo neambiciozno resorno Ministarstvo. Navedenu mrežu okupljaju Zero Waste Europe i Zelena akcija kao nacionalni koordinator.

Zero Waste Europe mreža objavila je pregled najnovijih rezultata najboljih praksi u održivom gospodarenju otpadom u Europi. Među njima su i primjeri najboljih praksi iz Hrvatske u gradovima i općinama s kojima surađuje Zelene akcija davanjem preporuka i vršenjem monitoringa rezultata.

Prvi hrvatski grad koji je prihvatio 'zero waste' strategiju – Prelog - i okolnih 11 općina (Belica, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Kotoriba, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen) u kojima sustav vodi komunalno poduzeće PRE-KOM, poboljšali su svoj rezultat s kumulativnih 57,25 posto odvojenog prikupljanja u 2019. na 65,23 posto u 2020. O značaju tog uspjeha najviše govori da je to cilj kojeg je EU propisala za Hrvatsku do 2035. godine! Svih 12 jedinica lokalne samouprave (JLS) u sastavu PRE-KOM-a ispunilo je cilj od 50 posto koji je Hrvatska imala do 2020., a neki od njih su i znatno uspješniji od tog cilja. Primjerice, Grad Prelog sa 70 posto i općina Belica sa impresivnih 80 posto odvojeno prikupljenog otpada! To je jasan dokaz da se može, ako se hoće.

Istovremeno, većina gradova u Hrvatskoj nije ni blizu 20 posto, dok su neki i na 0, uz blagoslov resornog Ministarstva. Važno je spomenuti i rezultate u količini miješanog otpada koje svaki stanovnik proizvede. Ona u prosjeku u navedenim JLS iznosi oko 70kg po osobi, dok je prosjek za Hrvatsku oko 250kg po osobi. To puno govori o kvalitetnoj edukaciji o potrebi smanjenja količina otpada koja se godinama provodi u navedenim JLS.

U protekloj godini, PRE-KOM je nastavio s uhodanim dobrim praksama, a također je investirao i u novu infrastrukturu pa je tako modernizirana kompostana uz povećanje kapaciteta, izgrađeno reciklažno dvorište za građevinski otpad te kupljena nova vozila. To će doprinijeti još boljim rezultatima u narednom periodu. PRE-KOM je usvojio i nove zero waste ciljeve do 2025. godine: prosjek od 75 posto odvojenog prikupljanja u svim JLS te prosjek od tek 50kg miješanog otpada po osobi godišnje.

Odlične vijesti dolaze i s otoka Krka na kojem u 7 JLS (Krk, Omišalj, Vrbnik, Baška, Dobrinj, Punat, Malinska - Dubašnica) uslugu obavlja komunalno poduzeće PONIKVE. JLS na Krku su u srpnju ove godine, u suradnji sa Zelenom akcijom, usvojile Zero Waste strategiju s visokim ciljevima smanjenja, ponovne uporabe i recikliranja otpada. Zelena akcija je izradila studiju s analizom dosadašnjeg sustava i preporukama za unaprjeđenje. Njihovom će implementacijom otok Krk zasigurno u narednom periodu postići još bolje rezultate, iako je već godinama u vrhu najuspješnijih sredina u odvajanju otpada u Hrvatskoj.

Unatoč veoma izraženoj turističkoj sezonalnosti, koja je veliki izazov svim turističkim mjestima u uspostavi kvalitetnog sustava, JLS na Krku su s prosjekom od 53 posto ispunile cilj (50 posto) koji je postavljen pred RH do 2020. godine. Krk želi puno više od toga, posebice što se tiče smanjenja nastanka otpada te povećanja recikliranja i ponovne uporabe. Ambiciozni ciljevi koje su PONIKVE i Zelena akcija postavili za naredno razdoblje su 70 posto odvojenog prikupljanja do 2025. te 150kg miješanog otpada po stanovniku (uključujući turiste) do 2025., u usporedbi s 235kg u 2019. godini. Kako bi se ciljevi ispunili, PONIKVE će u narednim godinama unaprijediti način odvojenog prikupljanja i naplate odvoza prema količini miješanog otpada, povećati kućno kompostiranje, otvoriti centar za ponovnu uporabu te uvesti brojne modele za smanjenje količina otpada koji nastaje na otoku. Sve predložene mjere su provedive, a ciljevi ostvarivi te se očekuje da će u narednih nekoliko godina JLS na Krku ispuniti kriterije za punopravnu zero waste certifikaciju.

Raduje nas i činjenica da je Zelena akcija krenula u suradnju s Gradom Zagrebom i komunalnim poduzećem Čistoća, kroz radnu skupinu kojoj je zadatak priprema ključnih gradskih dokumenata koji reguliraju gospodarenje otpadom u Zagrebu. Prvi dokument koji će uskoro biti upućen u javno savjetovanje je Odluka o načinu prikupljanja i naplate odvoza otpada. Ta bi Odluka trebala popraviti kaotičan sustav i nepravedan način naplate računa, koji zbog dugogodišnje nebrige prošle gradske vlasti opterećuju stanovnike Zagreba. Zelena akcija je na sastancima radne skupine dala niz preporuka u svrhu kvalitetnijeg načina odvojenog prikupljanja otpada, ali i u svrhu individualizacije naplate prema količini isključivo miješanog otpada, što motivira ljude na odvajanje i smanjenje otpada. Nadamo se da će preporuke biti ugrađene u konačan prijedlog kako bi i Zagreb krenuo putem zero waste modela kojeg su implementirali najuspješniji gradovi u Europi.

Navedeni gradovi pokazali su da se može, ako se hoće. Zelena akcija poziva i ostale da usvoje zero waste strategiju s ambicioznim ciljevima i slijede put uspješnih gradova i općina u kojima je kvaliteta života visoka, uz brojne druge okolišne i ekonomske benefite.

Više o uspjesima zero waste gradova i općina diljem Europe pročitajte ovdje.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.